Szanowni Państwo!

Serdecznie witam!

Jestem notariuszem i prowadzę Kancelarię Notarialną w Toruniu. Notariusz w zakresie uprawnień przyznanych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 204 roku, poz. 164) działa jako osoba zaufania publicznego i jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości, a czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z przepisami obowiązującego prawa mają moc dokumentów urzędowych. To wszystko sprawia, że dokonana przed notariuszem czynność prawna wywiera dla jej stron określone w niej skutki prawne, w szczególności dotyczące tak wrażliwej sfery życia, jaką jest majątek.

Niezmiernie zatem ważne jest, aby każda taka czynność została poprzedzona najpierw rozmową z notariuszem, w trakcie której uzyskacie Państwo wszelkie informacje dotyczące czekających Państwa konsekwencji prawnych w związku z planowaną czynnością notarialną, w szczególności, że wiele czynności powoduje konsekwencje nie tylko w momencie ich dokonania, ale także bardzo często i wiele lat później. Tak ważne jest zatem, aby na każdą sprawę pojedynczego człowieka patrzeć indywidualnie, bo problem każdego z nas jest inny i każdy z nas potrzebuje innego rozwiązania tego problemu.

Ucząc się zawodu notariusza, najpierw w trakcie odbytej aplikacji notarialnej, a następnie jako asesor notarialny, wielokrotnie od mojego Patrona słyszałam słowa, że praca notariusza ma charakter „pracy jubilerskiej”, gdzie dbałość o każdy nawet najdrobniejszy szczegół ma dla strony czynności notarialnej ogromne znaczenie. W tym kontekście jeszcze większego znaczenia nabierają ustawowe wymagania, które powinna spełniać osoba powoływana na notariusza, a mianowicie nieskazitelność charakteru i rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu notariusza. Są to dla mnie podstawowe zasady.